Organizing Committee

 

International Advisory Chairs

Ruijin Liao, Chongqing University, China IEEE PES Member

Akiko Kumada, University of Tokyo, Japan IEEE PES Member

Jumpei Baba, University of Tokyo, Japan  IEEE Member

Conference Chairs

Sidun Fang, Chongqing University, China IEEE IAS Senior Member

Bo Jie, University of Tokyo, Japan IEEE PES Member

Technical Program Committee Chairs

Mingcong Deng, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan IEEE Fellow

Qing-Hua Wu, South China University of Technology, China Life Fellow of IEEE; Fellow of IET, AAIA, CSEE

Josep M. Guerrero, Aalborg University, Denmark IEEE Fellow

Hoay Beng GOOI, Nanyang Technological University, Singapore Life Fellow of IEEE

Mohan Kolhe, University of Agder, Norway, IEEE Senior Member

Technical Program Committee Co-chairs

Yunhe Hou, The University of Hong Kong, China IEEE Senior Member

Bashir Ahmmad ARIMA, Yamagata University, Japan

Local Organizing Chair

Tao Niu, Chongqing University, China

Local Organizing Committee

Yu Wang, Chongqing University, China IEEE Member

Binhe Liu, Chongqing University, China

Guanhong Chen, Chongqing University, China IEEE Member

Publicity Chairs

Yacan Wang, Beijing Jiaotong University,China

Yujian Ye, Southeast University, China

Shaofeng Lu, South China University of Technology, China

Dongho Lee, Mokpo National University,  South Korea

Publication Chairs

Yanbo Wang, Aalborg University, Denmark IEEE Senior Member

Lei Wang, Hunan University, China IEEE Senior Member

Yang Han, University of Electronic Science and Technology of China, China IEEE Senior Member

Hongjian Sun, Durham University, UK IEEE Senior Member